top of page

WAT IS SLAG ZWOLLE?

SLAG staat voor Samen Leven Anders Geloven.

SLAG Zwolle is een project van de Nederlands Israëlitische Gemeente, de Protestantse Kerken Zwolle, de Rooms-Katholieke kerk en de Islamitische Stichting Nederland.

SLAG verlangt er naar dat joden, christenen en moslims zich met elkaar verbonden voelen. Dat mensen elkaar als medemensen kennen. Dat mensen trouw blijven aan zichzelf en aan de bron waaruit zij leven, maar dat zij zich tegelijkertijd open kunnen stellen voor de ander.

Daarom  is de missie van SLAG om de interreligieuze dialoog in de samenleving te bevorderen. Zij richt zich hierbij vooral op de drie geloven die in de kern al met elkaar verbonden zijn, namelijk door eenzelfde stamvader Abraham:  het jodendom, het christendom en de islam.

SLAG Zwolle bestaat uit een kerngroep, waarin alle partners vertegenwoordigd zijn. Daarnaast hebben wij werkgroepen die onze activiteiten organiseren.

Partners zijn instanties, zoals kerkgenootschappen of maatschappelijke organisaties, die onze activiteiten steunen of mogelijk maken. Bijvoorbeeld door in hun eigen kerkgenootschap of organisatie onze activiteiten bekendheid te geven.

Draag jij onze uitgangspunten een warm hart toe? Steun ons dan. Dat kun je doen door actief te worden in één van de werkgroepen. Je helpt ons ook door onze naam meer bekendheid te geven binnen jouw eigen netwerk.  

WAT DOEN WE?

Een belangrijke activiteit van SLAG Zwolle is de jaarlijkse interreligieuze vredesbijeenkomst, aan het begin van elk jaar. In een kerk, een moskee of de synagoge. SLAG organiseert ook wandelingen langs gebedshuizen (kerk, moskee, synagoge) met rondleidingen. En daarnaast zijn er thema bijeenkomsten.

FINANCIEN

SLAG wordt betaald door onze partners. Verder zijn we afhankelijk van donaties. 

Joden, christenen en moslims worstelen met dezelfde vragen

KERNGROEP

De kerngroep van SLAG organiseert en coördineert de activiteiten.

De kerngroep bestaat uit:

Hanneke Buurman (vz) - Lutherse kerk

Wil van de Meeberg (secr) - Oosterkerk

Jan Brink (penm) - DominicanenkerkJan Brink j

Ingrid Petiet - Joodse gemeente

Muharrem Inci - ULU Moskee

"En het goede en het kwade zijn niet gelijk: beantwoord (het kwade) met wat beter is, dan zal degene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden." Koran, Soerah Foesshilat vers 34

bottom of page