top of page

Privacy

SLAG Zwolle is een informele samenwerking tussen kerken. Onze doelstellingen en bezigheden staan op de website www.slagzwolle.nl. Je kunt ons bereiken via info@slag-zwolle.nl.

Welke gegevens bewaren wij en waarom?

Wij hebben geen leden en ook geen lijst van geïnteresseerden. Wij hebben alleen een lijst met namen van de kerngroep van SLAG Zwolle. Op die lijst staan naam, adres en andere contactgegevens. Die lijst wordt beheerd door onze secretaris.

Waar en hoe bewaren wij jouw gegevens?

Als jij contact zoek met SLAG, dan gebruiken wij jouw gegevens vooral digitaal. We maken gebruik van een internet-provider: 2com2. Als jij ons mailt, dan slaat 2com2 die berichten op, op hun server. Wij hebben met 2com2 een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren wij jouw gegevens alleen als jij dat wilt of als dat nodig is voor het contact tussen jou en SLAG. Wij bewaren dan NAW-gegevens, e-mailadres en eventueel telefoonnummer. Gegevens bewaren wij maximaal 3 jaar. 

Beveiliging

 

Jouw persoonsgegevens staan in de eerdergenoemde systemen van onze internetprovider 2com2. Die gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast staan persoonsgegevens soms op de computers van de leden van onze kerngroep. Die computers zijn ook vergrendeld met een wachtwoord. 

Onze website

Je bezoek aan onze website is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 

Op onze website staan geen cookies.

Wij geven géén persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is op grond van de wet.

 

Onze website heeft meerdere links naar websites van anderen. Over de inhoud van die websites hebben wij geen controle. Als je zo'n link volgt, verlaat je onze website.

 

Bezwaar of meer informatie?

Je kunt bij ons je gegevens inzien, en vragen om aanpassing of verwijdering. Als je daarna niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page